Zamówienia publiczne


Tytuł:Naprawa szkód w środowisku przyrodniczym w kompleksie leśnym „Górny Bór” w Skoczowie
Numer sprawy:ZP.271.2.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-02-05
Termin składania ofert:2018-02-16 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń