Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Skoczów i Urzędu Miejskiego w Skoczowie - ZAPYTANIE OFERTOWE
Data ogłoszenia: 2020-03-12
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi ...
Data ogłoszenia: 2020-03-05
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
DOSTOSOWANIE TERENU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SKOCZOWIE DO POSIADANEJ DECYZJI WODNO-PRAWNEJ W RAMACH ZADANIA PN. „WYDATKI ...
Data ogłoszenia: 2020-02-28
Termin składania ofert: 2020-03-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane