Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
PRZEBUDOWA UL. KOSSAK-SZATKOWSKIEJ, UL. SCHODOWEJ I UL. PODLESIE” W SKOCZOWIE
Data ogłoszenia: 2017-03-10
Termin składania ofert: 2017-03-27 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni chodników dla pieszych wokół Rynku w Skoczowie ( etap I) w ramach zadania pn.: „Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności ...
Data ogłoszenia: 2017-03-08
Termin składania ofert: 2017-03-23 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie - zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia: 2017-03-03
Termin składania ofert: 2017-03-09 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2017-03-02
Termin składania ofert: 2017-03-09 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy
Dostawa tonerów do drukarek zainstalowanych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2017-02-24
Termin składania ofert: 2017-03-03 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Bielskiej 34 w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2017-02-24
Termin składania ofert: 2017-03-06 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie - zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia: 2017-02-17
Termin składania ofert: 2017-02-23 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń