Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Budowa wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami”
Data ogłoszenia: 2018-10-29
Termin składania ofert: 2018-11-14 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY ...
Data ogłoszenia: 2018-10-11
Termin składania ofert: 2018-10-22 08:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) budowy drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górecką do ...
Data ogłoszenia: 2018-09-18
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych (ul. Bielska 1) - postępowanie nieobjęte ustawą PZP
Data ogłoszenia: 2018-09-04
Termin składania ofert: 2018-09-18 09:00
Tryb: Konkurs
Rodzaj: Roboty budowlane
„ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA W JEGO MIEJSCU NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ (BOCZNEJ OD UL. DOLNY BÓR) W SKOCZOWIE, W KILOMETRZE ...
Data ogłoszenia: 2018-07-25
Termin składania ofert: 2018-08-10 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. HARCERSKIEJ W SKOCZOWIE – USZKODZONEGO WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY, GRADU I SILNYCH PORYWÓW WIATRU W LIPCU 2017R. - ...
Data ogłoszenia: 2018-07-17
Termin składania ofert: 2018-08-01 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa mebli do Przedszkola Publicznego w Pierśćcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w ...
Data ogłoszenia: 2018-06-21
Termin składania ofert: 2018-07-02 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. HARCERSKIEJ W SKOCZOWIE – USZKODZONEGO WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY, GRADU I SILNYCH PORYWÓW WIATRU W LIPCU 2017R.
Data ogłoszenia: 2018-06-15
Termin składania ofert: 2018-07-03 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. HARCERSKIEJ W SKOCZOWIE – USZKODZONEGO WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY, GRADU I SILNYCH PORYWÓW WIATRU W LIPCU 2017R.
Data ogłoszenia: 2018-05-29
Termin składania ofert: 2018-06-14 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
ODBUDOWA UL. WZGÓRZE W SKOCZOWIE – USZKODZONEJ W WYNIKU INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU W MAJU 2014R.
Data ogłoszenia: 2018-05-29
Termin składania ofert: 2018-06-13 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń