Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŻEBROKA W SKOCZOWIE
Data ogłoszenia: 2020-07-03
Termin składania ofert: 2020-07-21 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W SKOCZOWIE PRZY ULICY BIELSKIEJ 34
Data ogłoszenia: 2020-07-02
Termin składania ofert: 2020-07-20 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 - postępowanie prowadzone przez OSP Pierściec
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Termin składania ofert: 2020-07-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej ...
Data ogłoszenia: 2020-06-16
Termin składania ofert: 2020-06-25 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierśćcu
Data ogłoszenia: 2020-05-25
Termin składania ofert: 2020-06-09 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Realizacja niektórych robót budowlanych w budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2020-05-18
Termin składania ofert: 2020-06-02 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w ...
Data ogłoszenia: 2020-05-12
Termin składania ofert: 2020-05-26 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie „Koncepcji ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie” oraz kompleksowa realizacja ...
Data ogłoszenia: 2020-04-22
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Skoczów i Urzędu Miejskiego w Skoczowie - ZAPYTANIE OFERTOWE
Data ogłoszenia: 2020-03-12
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi ...
Data ogłoszenia: 2020-03-05
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń