Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na ...
Data ogłoszenia: 2019-07-18
Termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA SKOCZOWA
Data ogłoszenia: 2019-07-10
Termin składania ofert: 2019-07-25 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynków na Stadionie Miejskim w ...
Data ogłoszenia: 2019-07-08
Termin składania ofert: 2019-07-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 - postępowanie prowadzone przez OSP Ochaby
Data ogłoszenia: 2019-06-24
Termin składania ofert: 2019-07-03 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy
Data ogłoszenia: 2019-04-18
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Termin składania ofert: 2019-04-24 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Skoczów i Urzędu Miejskiego w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-03-29
Termin składania ofert: 2019-04-05 09:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy
Data ogłoszenia: 2019-02-26
Termin składania ofert: 2019-03-13 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE
Data ogłoszenia: 2019-02-08
Termin składania ofert: 2019-02-26 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na ...
Data ogłoszenia: 2019-01-08
Termin składania ofert: 2019-01-24 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń