Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-12-06
Termin składania ofert: 2019-12-23 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej
Data ogłoszenia: 2019-11-25
Termin składania ofert: 2019-12-11 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-11-13
Termin składania ofert: 2019-11-28 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Przebudowa dróg w Gminie Skoczów, z podziałem na 2 części: Część 1: Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. ...
Data ogłoszenia: 2019-11-06
Termin składania ofert: 2019-11-22 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na ...
Data ogłoszenia: 2019-10-04
Termin składania ofert: 2019-10-21 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Ubezpieczenia komunikacyjne oraz maszyn i urządzeń budowlanych Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie oraz jednostek organizacyjnych dla których ...
Data ogłoszenia: 2019-09-18
Termin składania ofert: 2019-09-26 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-09-16
Termin składania ofert: 2019-10-01 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych ...
Data ogłoszenia: 2019-09-06
Termin składania ofert: 2019-09-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla ...
Data ogłoszenia: 2019-09-05
Termin składania ofert: 2019-09-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wymiana stolarki okiennej budynku Mały Rynek 1 w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-09-02
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń