Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Przebudowa dróg w Gminie Skoczów, z podziałem na 2 części: Część 1: Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. ...
Data ogłoszenia: 2019-11-06
Termin składania ofert: 2019-11-22 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na ...
Data ogłoszenia: 2019-10-04
Termin składania ofert: 2019-10-21 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Ubezpieczenia komunikacyjne oraz maszyn i urządzeń budowlanych Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie oraz jednostek organizacyjnych dla których ...
Data ogłoszenia: 2019-09-18
Termin składania ofert: 2019-09-26 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-09-16
Termin składania ofert: 2019-10-01 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych ...
Data ogłoszenia: 2019-09-06
Termin składania ofert: 2019-09-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla ...
Data ogłoszenia: 2019-09-05
Termin składania ofert: 2019-09-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wymiana stolarki okiennej budynku Mały Rynek 1 w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2019-09-02
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelną i Objazdową w ramach ...
Data ogłoszenia: 2019-08-29
Termin składania ofert: 2019-09-13 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na ...
Data ogłoszenia: 2019-07-18
Termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA SKOCZOWA
Data ogłoszenia: 2019-07-10
Termin składania ofert: 2019-07-25 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń