Obsługa osób głuchoniemych


Z dniem 1 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r.).

Urząd Miejski w Skoczowie realizuje obsługę osób uprawnionych, korzystając z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, by skorzystać z tej usługi jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl):

 

Urząd Miejski w Skoczowie

Rynek 1
43-430 Skoczów
tel. 33 8533854 wew. 102
e-mail: um@um.skoczow.pl

Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

Osoba uprawniona w celu  komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej.