Wydziały UM


Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 302

Naczelnik
Krzysztof Brudny
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 302
Zakres działań:

Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należą m.in.:

  • planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy oraz
    remontów, obiektów budowlanych tj. budynków, budowli, obiektów liniowych oraz obiektów małej architektury,
  • realizacja i nadzór nad budową, przebudową obiektów budowlanych,
  • opracowywanie koncepcji przebudowy obiektów budowlanych i układu komunikacji
    samochodowej na terenie Gminy z uwzględnieniem komunikacji kolejowej,
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania gminnych obiektów budowlanych.

 

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skoczów:
Tel.: (+48) 33 853 38 54 wew. 304

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń