Wydziały UM


Wydział Organizacyjny
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 38-54

Naczelnik
Tomasz Urbański
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew.138
pokój: Nr.7
Zakres działań:

Do zakresu spraw Wydziału Organizacyjnego należą m.in.:

  •  opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu gminy, statutów sołectw i osiedli,
  •  współpraca z radami sołeckimi i osiedlowymi
  •  prowadzenie kancelarii ogólnej i nadzór nad obiegiem dokumentów w urzędzie,
  •  prowadzenie sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza
  •  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sekretariat: pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 102
Kancelaria: pok. nr 2, parter, tel. wew. 101
Działalność gospodarcza: pok. nr 1, parter, tel. wew. 120
Biuro Rady Miejskiej: pok. nr 6, parter, tel. wew. 122

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń