Wydziały UM


Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów
pok.: Nr. 109
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 301

Zakres działań:

Główny zakres zadań to m. in.:

  • zarządzanie procesem planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w urzędzie,
  • prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych,
  • wdrażanie przepisów o zamówieniach publicznych w urzędzie, okresowe szkolenie
  • pracowników urzędu w tym zakresie,
  • opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wstępne plany opracowane przez wydziały urzędu

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń