Wydziały UM


Stanowisko audytora wewnętrznego
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok.: Nr. 14, II piętro
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 123

Zakres działań:

Zakres zadań:

  • przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka,
  • realizowanie zadań audytowych w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
  •  przeprowadzanie innych działań na zlecenie burmistrza.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń