Wydziały UM


Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok.: Nr. 14, II piętro
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 123

Zakres działań:

Do najważniejszych zadań należą m.in.:

  •  opracowywanie planów kontroli problemowych i sprawdzających,
  •  przeprowadzanie kontroli, zgodnie z planem kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, oraz w wydziałach i innych komórkach organizacyjnych urzędu,
  • przeprowadzanie kontroli doraźnych według potrzeb i na polecenie burmistrza,
  •  prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do urzędu

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń