Wydziały UM


Straż Miejska
ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853-32-36; (+48) 609 039 514

Komendant
Marian Machalica
tel.: (+48) 33 853-32-36
Zakres działań:

Do zadań Straży Miejskiej należą m.in.:

  •  podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów",
  • ochrona porządku publicznego na terenie gminy Skoczów,
  • odprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • współdziałanie w zakresie realizacji zarządzania kryzysowego
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Kontakt: pon-pt godz. 7.00-22.00, tel. 33 853 32 36 (w dni robocze)
sobota godz. 14.00-22.00, tel 609 039 514 (patrol interwencyjny)
niedziela godz. 10.00-18.00, tel 609 039 514 (patrol interwencyjny)

adres e-mail: sm@um.skoczow.pl

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń