Wydziały UM


Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
Rynek 18, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew.157

Kierownik
Jan Stebel
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 137, 156; kom. 726 888 707
Zakres działań:

BPI jest czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-17.00

tel. 33 853 38 54 wew. 137, 156; kom. 726 888 707

Do zakresu działań Biura Promocji, Informacji i Turystyki należą m. in.:

  • prowadzenie całości spraw związanych z promocją gminy i kontaktami krajowymi i zagranicznymi,
  • opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej gminy,
  • planowanie działań promocyjnych, kampanii reklamowych i informacyjnych
  • redagowanie i publikowanie „Wieści Skoczowskich” oraz zapewnienie kolportażu gazety,
  • prowadzenie strony internetowej urzędu www.skoczow.pl,
  • koordynacja działań w zakresie uczestnictwa gminy Skoczów w wystawach, pokazach, imprezach zewnętrznych itp.,
  • prowadzenie spraw z zakresu promocji turystyki w gminie.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń