Wydziały UM


Wydział Funduszy Europejskich
Rynek 17, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 141

Naczelnik
Magdalena Goryczka
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 141
Zakres działań:

Zadania to m. in.:

  •  kształtowanie założeń i kierunków rozwoju gminy poprzez inicjowanie, prowadzenie i weryfikację prac koncepcyjno-programowych z uwzględnieniem założeń polityki Unii Europejskiej oraz Funduszy Strukturalnych,
  •  identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,
  • monitorowanie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  • prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury, obiektów sportowych, dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń