Wydziały UM


Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok.: Nr.27
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 109

Naczelnik
Sylwia Żabińska
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 109
pokój: Nr.27
Zakres działań:

Zakres działań to m.in.:

  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz spraw związanych z planami archiwalnymi,
  • sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Skoczów,
  •  prowadzenie całości spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości,
  •  prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowanie Przestrzenne: pok. 27, II piętro, tel. wew. 109
Nieruchomości: pok. 20, II piętro, tel. wew. 104

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń