Wydziały UM


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok.: Nr.15, II piętro
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 119

Kierownik
Gabriela Tumidajewicz
tel.: (+48) 33 853 38-54 wew. 119
Zakres działań:

Do zadań USC należy m.in.:

  •  sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego: (urodzeń, małżeństw, zgonów)
  •  wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
  •  przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska, uznaniu dziecka, zmianie imion dziecka, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  •  wydawanie zaświadczeń związanych z zawarciem małżeństwa
  •  prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
  •  organizowanie okolicznościowych uroczystości – jubileuszy pożycia małżeńskiego,
  •  wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń