Spółki gminne


Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 39 94
fax: (+48) 33 486 55 64
e-mail: sekretariat@spk.net.pl
www: http://spk.net.pl

Prezes Zarządu: Katarzyna Mosur

Zarządzanie Nieruchomościami

tel. (+48) 33 479 92-00

fax (+48) 33 486 55-16

Podstawę działalności SPK stanowią głównie:

  • zaopatrywanie odbiorców w energię cieplną do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
  • realizacja inwestycji w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej,
  • obsługa nieruchomości komunalnych, w tym:
  • wykonywanie zadań związanych z zabezpieczaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gminy Skoczów,
  • administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy Skoczów oraz lokalami użytkowymi,
  • wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność gminy Skoczów,
  • wykonywanie innych zadań publicznych zleconych jej przez gminę Skoczów.
Galeria:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń