Spółki gminne


Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 479-94-70
fax: (+48) 33 479-94-78
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl
www: http://sko-eko.skoczow.pl

Prezes Zarządu: Anna Kwiatkowska

Pogotowie kanalizacyjne: (+48) 605 56 17 31

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie  świadczy usługi komunalne w zakresie gospodarki ściekami na terenie gminy Skoczów. Do głównych zadań spółki należą:  

  • oczyszczanie ścieków,
  • eksploatacja, remonty bieżące i kapitalne, konserwacje i utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków
  • prowadzenie inwestycji związanych z działalnością SKO-EKO,
  • czyszczenia, udrażniania rurociągów kanalizacyjnych,
  • inspekcja kamerą video,
  • kontrola urządzeniem do lokalizacji nielegalnych przyłączy.
Galeria:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń