Ludwik Herok 2019


Ludwik Herok - Zasłużony 2019

 

Ludwik Herok – notka biograficzna

Urodził się w 1930 roku w Skoczowie. Na Politechnice Krakowskiej ukończył studia architektoniczne, uzyskując dyplom architekta. Po 30 latach pracy w Gliwicach, wyjechał służbowo z „Energoprojektu” do Iranu, na budowę elektrowni w Isfahanie, na okres 3 lat. Po powrocie do kraju zamieszkał z rodziną w Pierśćcu. Pracę podjął w Wojewódzkim Biurze Projektów w Bielsku-Białej, w pracowni urbanistycznej w Cieszynie. Po kilku latach – dalszą działalność projektową zaczął od założenia własnej firmy „ Herok-Projekt” w Pierśćcu. Brał czynny udział w przebudowie i modernizacji starego budynku Szkoły Podstawowej im Zofii Kossak w Pierśćcu, a także dobudowy budynku sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej. Projektował rozbudowę kościoła pw. Św. Mikołaja w Pierśćcu o trzecią nawę. Zaprojektował i nadzorował budowę wolnostojącej drewnianej dzwonnicy na pograniczu cmentarza katolickiego i ewangelickiego w Pierśćcu. Był pomysłodawcą i współtwórcą Stowarzyszenia Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, jak i jego pierwszym prezesem. Był także inicjatorem postawienia okolicznościowego kamiennego monumentu upamiętniającego wizytę Jana Pawła II na Kaplicówce. Jest autorem wielu publikacji na temat: zabytków architektury Skoczowa. Jest autorem projektów:

·         Przebudowa kaplicy św. Jana Sarkandra w piwnicy budynku nr 2 w Skoczowie;

·         Ukształtowanie terenu na przedpolu Krzyża papieskiego i kaplicy św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

·         Projekt ołtarza Papieskiego (współautor arch. A. Wróblewski) na Kaplicówce w Skoczowie wraz z urbanistycznym rozplanowaniem sektorów i komunikacji oraz osobisty nadzór nad realizacją całego obiektu;

·         Kościół i klasztor ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich;

·         Przebudowa budynków dawnego dworu Kossaków w Górkach Wielkich na Schronisko Młodzieżowe oraz adaptacja zabytkowych ruin dworu na cele kulturalne;

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. JP II wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Osiedlowej w Skoczowie