Jednostki organizacyjne


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gustawa Morcinka 18, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 853 34-52
fax: (+48) 33 853 34-52
e-mail: ops@um.skoczow.pl
www: http://ops.skoczow.pl

Kierownik: Edyta Godziek

Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, polegające w szczególności na:

  • rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,
  • organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
  • pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
  • wykonywaniu innych działań przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadanie własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń