Jednostki organizacyjne


Miejski Zarząd Oświaty
Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów
tel.: (+48) 33 858 43-10, 33 487 49-40
fax: +(48) 33 487 49-41
e-mail: mzo@mzo.skoczow.pl
www: http://mzo.skoczow.pl
dyrektor: Krzysztof Kusiński

Przedmiotem działalności MZO jest:

  • Kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą w zakresie powierzonym Gminie Skoczów, w tym realizacja zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Gminy Skoczów.
  • Nadzór nad działalnością samorządowych placówek oświatowych Gminy Skoczów, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz zespołów składających się z tych placówek oraz prowadzenie ich obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
  • Koordynowanie zadań w obszarze problematyki oświatowej powierzonych przez organy Gminy, jak również kontrolowanie placówek oświatowych w zakresie realizacji przez nie zadań powierzonych przez organ prowadzący.

 

Szczegółowe informacje na temat ośwaity w gminie Skoczów znajdują się na Skoczowskim Portalu Oświatowym.

Galeria:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń