Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania sołectwa Międzyświeć


Ogłoszenie o wyłożeniu w/w planu do publicznego wglądu, uchwała, rysunek planu i uzasadnienie znajują się tutaj.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń