Skoczowski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Skoczowski Uniwersytet III Wieku

prezes: Leon Jochymek

adres: ul. A. Mickiewicza 9 (pok. nr 3), 43-430 Skoczów

czynne: wtorek 15.00-16.00

tel.: (+48) 666 324 311, (+48) 33 479 10 40 wew. 610 – dostępne w godzinach urzędowania

e-mailskoczowski.uniwersytet3wieku@onet.eu

strona internetowawww.utw.skoczow.pl oraz profil SUTW na facebooku

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku według Władysława Kopalińskiego to „placówka oświatowa typu otwartego przeznaczona dla osób w wieku emerytalnym. Nauka, wykłady, seminaria, konserwatoria, lektoraty językowe itp. mają za cel sprawianie przyjemności, podtrzymywanie na duchu, dawanie wartościowego i szlachetnego zajęcia; nie ma tam stopni, egzaminów ani granicy wieku, a program zajęć wybierany jest przez słuchaczy ochotniczo”.

Celem UTW jest:

 • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
 • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz środowiska
 • integracja społeczna seniorów

Pierwszy na świecie uniwersytet tego typu powstał we Francji w 1973 r, założony przez prof. Pierre Vellas’a, a w Polsce – w 1975 r., dzięki prof. Halinie Szwarc. W Skoczowie UTW powstał w maju 2008 r. z inicjatywy jednego z ówczesnych radnych Rady Miejskiej.

W kolejnych latach istnienia Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się różnorodne wykłady (nt. demokracji i samorządu, bezpieczeństwa, zdrowia, historii, kultury), zajęcia tematyczne (język angielski, język niemiecki, informatyka, zajęcia na basenie, gimnastyka, aqua aerobik, kosmetologia, turystyka, kultura, taniec liniowy – grupa Gwiazdy Szeryfa, zajęcia plastyczne, samoobrona, rytmika, joga), a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto organizowane sa wycieczki: krajowe i zagraniczne (w tym majówki, rajdy rowerowe), wyjazdy do teatrów i na koncerty, a także – co roku w styczniu – Śniadania Noworoczne.

Dzięki wsparciu osób i instytucji SUTW stale się rozwija. Wieloletnie problemy lokalowe pomogło rozwiązać porozumienie zawarte z władzami Skoczowa oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, na mocy którego uniwersytetowi zostały udostępnione pomieszczenia. Pozwoliło to na zorganizowanie dodatkowych zajęć, co z kolei wpłynęło na zwiększenie liczby nowych członków.

SUTW nawiązał współpracę z uniwersytetami z Cieszyna, Ustronia i Jaworza. W planach jest także dalsza współpraca z władzami Skoczowa (celem realizacji programu i polityki senioralnej), WSB, MCK „Integrator”, Biblioteką Publiczną, OPS oraz innymi UTW.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 11.04.2019

  Prelekcja Andrzeja Koczura „Karpaty Wschodnie – Ukraina”

  Więcej informacji Przejdź dalej