Zgłaszanie Propozycji do Programu


Burmistrz Miasta Skoczowa informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Założeniem w pracach nad przyszłorocznym Programem jest oparcie się na Programie współpracy obowiązującym w roku 2016. Program na rok 2016 dostępny jest na stronie internetowej www.skoczow.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów.

Uwagi można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu. W tym celu proszę o skorzystanie z załączonej ankiety. Ankietę w wersji elektronicznej można przesłać na adres: agata.tomica@um.skoczow.pl. Natomiast ankietę w wersji papierowej można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 lub odesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1 , 43-430 Skoczów z dopiskiem „Program współpracy 2017”.

Termin zgłaszania uwag i propozycji do Programu upływa 4 lipca 2016 r.

Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowany zostanie projekt Programu na 2016 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń