Dla Seniora


SZANOWNI SENIORZY!

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, realizujemy w gminie Skoczów „Program wsparcia Seniorów w gminie Skoczów na lata 2018-2020”. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach programu.