Rada Miejska


 

Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo!

Najważniejszym punktem kwietniowej sesji jest przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2017 rok. Kwota wykonanych dochodów wyniosła 104.810.000 zł (100% planu), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 97.929.897 zł (92,9% planu). Po raz pierwszy w historii naszej gminy dochody przekroczyły 100 mln zł. W stosunku do roku 2015 zadłużenie zmniejszyło się o 6 mln do kwoty 13,7 mln zł. Dla mieszkańców jednak najważniejszą pozostaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która wyniosła 11.130.305 zł. Nadwyżka operacyjna, to środki, które możemy inwestować w rozwój naszego miasta. Niestety, ze względu na opóźnienia w rozstrzygnięciu konkursów na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym, wiele planowanych inwestycji ciągle czeka na rozpoczęcie realizacji. Kumulacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w latach 2018-2020.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2017 rok. W 2017 roku Pływalnię „Delfin” odwiedziło ponad 221 tys. klientów, z czego około 29 tys. (licząc po 1 godzinie) w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół gminnych oraz starszych grup przedszkolnych. SOSiR zarządza również boiskiem Stadionu Miejskiego, boiskiem w Wiślicy, boiskiem przy Zespole Szkół nr 1, wyciągiem narciarskim „Pod Dębem” oraz skate-parkiem.

Tradycyjnie na kwietniowej sesji prezentowana jest informacja z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem. Ogółem w zasobie mieszkaniowym gmina Skoczów posiada 420 lokale. Stawki czynszu kształtują się na poziomie od 2,15 zł/m2 (lokale o niskim standardzie) do 7,47 zł/m2 (lokale z pełnym wyposażeniem). Czynsz najmu lokalu socjalnego wynosi natomiast 1,08 zł/m2 (stawka dotyczy 78 lokali). Na koniec grudnia 2017 roku na liście oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy Skoczów były 52 rodziny, w tym na lokale socjalne – 44 rodziny. W 2017 roku na remonty wydano 420 tys. zł.

Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu oraz planowanymi robotami remontowymi na drogach zarządzanych przez MZD. Na remonty i wszelkiego rodzaju prace utrzymaniowe w 2018 roku zostały zabezpieczone środki w kwocie 1,6 mln zł. Z tego 844 tys. zł obejmują środki przyznawane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego. W sołectwach remonty będą realizowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, czyli wolą mieszkańców. W mieście planowany jest remont nawierzchni ulicy Leśnej, Zabawa, Bocznej, Radosnej, Czarny Chodnik oraz remont chodnika łączącego osiedle Górny Bór z ulicą Harcerską.

Gmina Skoczów od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które, realizując swoje cele statutowe, zaspakajają potrzeby społeczne i w ten sposób uzupełniają działania gminy w zakresie sportu, kultury, turystyki, ochrony zdrowia i edukacji. Współpracy z gminą podjęło się 30 podmiotów, które zrealizowały łącznie 52 zadania. W 2017 roku przyznano dotacje na kwotę 342.822 zł.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacje z przebiegu sesji zostały przeniesione do serwisu YouTube. W polu „wyszukaj” należy wpisać zwrot „Sesje Rady Miejskiej Skoczowa”.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 22 maja o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.05.2018

  Klub zdrowia zaprasza na program z cyklu „Sposób na zdrowe życie”

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 20.05.2018

  XXIII Panorama Sztuki Chrześcijańskiej – Musica Sacra 2018

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 22.05.2018

  Wystawa prac uczestników zajęć twórczych MCK „Integrator”

  Więcej informacji Przejdź dalej