Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

 

Szanowni Państwo!

Czerwcowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Skoczów. Z informacji przekazanej przez Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie wynika, że funkcjonariusze przyjęli ponad 3730 zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju zdarzeń. Zatrzymano 91 nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz 26 osób, które prowadziły pojazdy mimo wcześniej wydanych zakazów prowadzenia pojazdu. W 2017 roku zarejestrowano 31 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby i rannych zostało 37 osób. Doszło również do 267 kolizji drogowych.

Straż Miejska w 2017 roku interweniowała 948 razy (dla porównania – w 2016 roku 759 razy). Interwencje dotyczyły głownie bezpańskich i padłych zwierząt, wykroczeń drogowych, spalania odpadów, zaśmiecania, zakłócania ładu publicznego przez osoby nietrzeźwe. Niestety do niechlubnych rekordzistów zgłoszeń wymagających interwencji należą ulice: Bielska, G. Morcinka, Mickiewicza oraz Górny Bór. Nałożono 122 mandaty i skierowano 4 wnioski do sądu. Straż Miejska prowadziła również programy profilaktyczne oraz edukacyjno-informacyjne.

Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Absolutorium jest najważniejszym głosowaniem dla burmistrza, jest potwierdzeniem, że prawidłowo zrealizował budżet gminy oraz jest w pewnym sensie wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców. Uchwała została przyjęta większością głosów.

Kolejnym bardzo istotnym punktem obrad czerwcowej sesji były zmiany w budżecie gminy Skoczów. Większość zmian była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Wojewody Śląskiego – w wysokości 2.300.000 zł – dla wykonywanej już przebudowy ul Górny Bór. Otrzymane środki umożliwiły zmniejszenie zaangażowania finansowego gminy i wprowadzenie kilku nowych, bardzo potrzebnych dla mieszkańców zadań:

  • zwiększenie wydatków na dofinansowanie wymiany kotłów do kwoty 272 tys. zł pozwoli na pozytywną realizację wszystkich prawidłowo złożonych wniosków mieszkańców;
  • zwiększenie wydatków na uzupełnienie sieci wodociągowej (300.000 zł);
  • zwiększenie o 200.000 zł wydatków na remont ul. Wzgórze;
  • wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: rozbudowa monitoringu miejskiego (270.000 zł), modernizacja ratusza (100.000 zł), zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochaby (350.000 zł), modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Międzyświeciu (64.000 zł), umocnienie brzegu rowu w Kowalach w celu ochrony korpusu drogi w Kowalach (45.250 zł);
  • zmniejszenie planowanej na 2018 rok emisji papierów wartościowych o kwotę 800.000 zł.

W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku wakacyjnego!

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 sierpnia o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń