Okręgi wyborcze


Numery i granice stałych okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym w Gminie Skoczów.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

1

Miasto Skoczów: Osiedle Centrum, Osiedle Górny Bór, Osiedle Południe.

6

2

Miasto Skoczów: Osiedle Za Wisłą, Miasto Skoczów ulice: Aleja Jana Pawła II, Bukowa, Ceglana, Gajowa, Grabowa, Groszówka, Jana Żebroka, Klonowa, Lipowa, Na Kopcu, Nowe Osiedle, Objazdowa, Plaskowiec, Podlesie, Potok, Puścina, Radosna, Schodowa, Stalmacha, Wierzbowa, Wiślicka, Wspólna, Wzgórze, Zofii Kossak Szatkowskiej.

5

3

Sołectwa: Kiczyce, Ochaby, Pierściec, Wiślica.

5

4

Sołectwa: Bładnice, Harbutowice, Kowale, Międzyświeć, Pogórze, Wilamowice.

5


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2018 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

 

 

Numery obwodów głosowania, ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skoczów

Numer

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

wyborczej

1.

Osiedle Centrum w Skoczowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa

Morcinka

ul. Mickiewicza 11,

43-430 Skoczów

2.

Osiedle Górny Bór w Skoczowie

Ulice: Gustawa Morcinka

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny

Bochenek

ul. Gustawa Morcinka 20,

43-430 Skoczów

3.

Osiedle Górny Bór w Skoczowie

Ulice: Dojazdowa, Górny Bór

Przedszkole Publiczne

Nr 4 w Skoczowie,

ul. Gustawa Morcinka 20,

43-430 Skoczów

4.

Os. Południe w Skoczowie

Skoczowskie Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.

ul. Krzywa 4

43-430 Skoczów

5.

Osiedle za Wisłą w Skoczowie

Ulice: Budowlanych, Górecka, Kamieniec, Kręta,

Osiedlowa, Południowa, Słoneczna, Sportowa, Zawiśle.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana

Pawła II

ul. Osiedlowa 1,

43-430 Skoczów

6.

Osiedle za Wisłą w Skoczowie

Ulice: Andrzeja Raszki, Bajerki, Bielska (19-21

nieparzyste, od 24A do końca), Błękitna, Boczna,

Bracka, Czekoladowa, Dębowa, Dolny Bór, Jutrzenki,

Katowicka, Kiczycka, Kolonia, Kolorowa,

Kombatantów, Kwiatowa, Łąkowa, Morelowa, Nowa,

Ogrodowa, Olszyna, Rudolfa Kukucza, Rzeczna,

Sadowa, Tęczowa, Topolowa, Torowa, Wesoła, Wiejska,

Zabawa.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa

Morcinka - Oddziały gimnazjalne

ul. Bielska 34,

43-430 Skoczów

7.

Miasto Skoczów

ulice: Aleja Jana Pawła II, Bukowa, Ceglana, Gajowa,

Grabowa, Groszówka, Jana Żebroka, Klonowa, Lipowa,

Na Kopcu, Nowe Osiedle, Objazdowa, Plaskowiec,

Podlesie, Potok, Puścina, Radosna, Schodowa,

Stalmacha, Wierzbowa, Wiślicka, Wspólna, Wzgórze,

Zofii Kossak Szatkowskiej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Skoczowie, ul. Bielska 17, 43-430 Skoczów

8.

Sołectwo Kiczyce

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Kiczycach Szkoła Podstawowa im.

Orła Białego w Kiczycach,

ul. Długa 52, Kiczyce

43-430 Skoczów

9.

Sołectwo Ochaby

Przedszkole Publiczne w Ochabach
z oddziałami zamiejscowymi

w Wiślicy,

ul. Gołyska 12, Ochaby Małe,

43-430 Skoczów

10.

Sołectwo Pierściec

Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak

w Pierśćcu,

ul. Jerzego Tomanka 8, Pierściec

43-430 Skoczów

11.

Sołectwo Wiślica

Oddziały zamiejscowe w Wiślicy

Przedszkola Publicznego w Ochabach,

ul. Powiatowa 85, Wiślica

43-430 Skoczów

12.

Sołectwo Bładnice

Świetlica Wiejska w Bładnicach

ul. Świetlicowa 2, Bładnice Dolne,

43-430 Skoczów

13.

Sołectwo Harbutowice

Dom Rolnika

w Harbutowicach,

ul. Chabrowa 6, Harbutowice

43-430 Skoczów

14.

Sołectwo Kowale

Ochotnicza Straż Pożarna

w Kowalach

ul. Pożarnicza 2, Kowale

43-430 Skoczów

15.

Sołectwo Międzyświeć

Sołectwo Wilamowice

Oddziały zamiejscowe

w Międzyświeciu Przedszkola

Publicznego nr 4 w Skoczowie,

ul. Malinowa 2, Międzyświeć,

43-430 Skoczów

16.

Sołectwo Pogórze

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Pogórzu,

ul. Zamek 8, Pogórze

43-430 Skoczów

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2018 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń