Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb 5, ul. Cieszyńska


MPZP Cieszyńska - ustalenia planu

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP do publicznego wglądu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Cieszyńska rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko - położenie

Prognoza oddziaływania na środowisko - wskazanie

Uwaga do MPZP Cieszyńska