Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb 5, ul. Cieszyńska


MPZP Cieszyńska - ustalenia planu

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP do publicznego wglądu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Cieszyńska rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko - położenie

Prognoza oddziaływania na środowisko - wskazanie

Uwaga do MPZP Cieszyńska

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń