Gdzie złożyć wniosek


GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. G. Morcinka 18). Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie w odpowiedniej instytucji.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).

CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie. 

Dodatkowo:

 •  ojciec i matka
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – wzór oświadczenia do pobrania
  • zgoda na wykorzystanie numeru telefonu do celów związanych z KDR (opcjonalnie) – wzór zgody do pobrania,
  • klauzula informacyjna – zapoznają się i podpisują wszystkie pełnoletnie osoby wypisane we wniosku (wystarczy na jednym egzemplarzu) – wzór klauzuli do pobrania.
 •  macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców)
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  •  dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, które napiszesz samodzielnie, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki – wzór oświadczenia do pobrania,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
 • cudzoziemiec:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.
 • osoby uprawnione do wyświetlania karty elektronicznej na urządzeniach mobilnych – załącznik ZKDR-04

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń