Biuro Rady


Biuro Rady
Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok. nr 6
tel. 33 853 38 54 wew. 122
email: biurorady@um.skoczow.pl

 

 

Do zadań Biura Rady należy:

 • przygotowywanie i doręczenie radnym kompletu materiałów na sesję rady tj. zawiadomienie o terminie, porządku obrad wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami
 • protokołowanie sesji, sporządzanie protokołu i udostępnienie go do wglądu radnym
 • prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i protokołów sesji rady
 • gromadzenie dokumentacji z działalności poszczególnych komisji
 • obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady
 • prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 11.04.2019

  Prelekcja Andrzeja Koczura „Karpaty Wschodnie – Ukraina”

  Więcej informacji Przejdź dalej