Biuro Rady


Biuro Rady
Rynek 1, 43-430 Skoczów
pok. nr 6
tel. 33 853 38 54 wew. 122
email: biurorady@um.skoczow.pl

 

 

Do zadań Biura Rady należy:

  • przygotowywanie i doręczenie radnym kompletu materiałów na sesję rady tj. zawiadomienie o terminie, porządku obrad wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami
  • protokołowanie sesji, sporządzanie protokołu i udostępnienie go do wglądu radnym
  • prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i protokołów sesji rady
  • gromadzenie dokumentacji z działalności poszczególnych komisji
  • obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady
  • prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę
  • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń