Z pracy RM - listopad 2017


Szanowni Państwo!

Listopadowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Skoczów. Nowa ustawa „Prawo wodne” porządkuje dotychczasowy bałagan z prawami właścicielskimi wód publicznych, powołując spółkę Wody Polskie. Wody publiczne w gminie Skoczów to: rzeka Wisła, Bładnica, Granicznik, Iłownica, Lewobrzeżna i Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka, Pogórzanka, potok Wilamowicki oraz Wiślicki. Należy dodać, że w latach 2015-2017 z budżetu gminy wydano ponad 1 mln zł na naprawę miejsc, w których zagrożenie szkodami powodziowymi było największe. Przypomnę tylko, że burmistrz nie jest i nie będzie administratorem cieków wodnych w gminie Skoczów.

W kolejnym punkcie radni zapoznali się z raportem z wykonania „Programu ochrony środowiska dla gminy Skoczów”. Na szeroko pojęte przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska w latach 2015-2016 wydano z budżetu 25,7 mln zł.

Najważniejszym punktem porządku obrad jest przyjęcie uchwał, a koniec roku to niestety zmiany w podatkach. Mieszkańców zapewne najbardziej interesują stawki podatku od powierzchni budynków mieszkalnych oraz powierzchni gruntów – w 2018 roku wzrosną o 1 grosz za każdy 1 m2 powierzchni. Nie ulegają natomiast zmianie wysokości stawek podatku od środków transportu.

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Uchwała umożliwia wykup z bonifikatą 50% lub 35% lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XIX/216/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 maja 2016 r. Osoby zainteresowane zapraszam do ratusza do Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skoczowa. Z opracowania wynika, że następuje stopniowe zmniejszanie ilości ludności zamieszkałej w centrum miasta, a wzrasta liczba mieszkańców obszaru wiejskiego. Dokument wskazuje na potrzebę rewitalizacji w pierwszej kolejności obszaru Bajerek, Zawiśla oraz Górnego Boru. Przy tej okazji chciałbym zaapelować do żeńskiej części naszej społeczności: troszczcie się i dbajcie o mężczyzn. Z w/w dokumentu wynika, że w grupie wiekowej 65+ mężczyźni stanowią już tylko 30% populacji.

Niestety czasami Rada Miejska musi podejmować trudne i bolesne decyzje. Tak było w przypadku uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Opłata wzrośnie o ponad 30%. Zmiana jest konsekwencją rozstrzygnięcia nowego przetargu i bardzo wysokich stawek zaproponowanych przez firmę, która będzie od stycznia 2018 r. świadczyła usługę odbioru odpadów. Zmiana dotyczy wyłącznie przedsiębiorców (rozliczenie wg ilości i wielkości pojemników). Nie ulegają zmianie opłaty dla osób fizycznych. Obecna stawka 9 zł od osoby będzie obowiązywała do końca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 grudnia o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 20.03.2019

  Wernisaż w Muzeum im. Gustawa Morcinka - Śpiący

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej