Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg oraz linii kolejowej nr 157 na terenie miasta Skoczów w 2016 roku


Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Burmistrza Miasta Skoczowa o wskazanie rejonów miasta Skoczowa, które w ramach monitoringu środowiska zostaną przebadane w zakresie klimatu akustycznego.

Służby Burmistrza Miasta Skoczowa – na podstawie zgłoszeń mieszkańców i radnych Rady Miejskiej Skoczowa – wskazały miejsca potencjalnie narażone na hałas komunikacyjny. Po wizji terenowej, w której uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodniono 5 punktów, w których przeprowadzone zostanie badanie hałasu dla 5 rejonów Skoczowa.

Badania przeprowadzono w 2016 r. Badania wykonali pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Opracowanie dotyczące tych badań w formie skryptu przekazano Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

 W załączeniu przedmiotowe opracowanie – zachęcamy do lektury.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń