Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w Gminie Skoczów


Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w Gminie Skoczów

 

Projekt został złożony do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę działania Cieszyńska Kraina na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmować będzie zagospodarowanie działki Stadionu Miejskiego polegającej na zadaszeniu istniejących trybun- sektor II i III.

Zadaszone trybuny stanowić będą obiekt jednoprzestrzenny, jednokondygnacyjny, otwarty.

Parametry techniczne wiaty sektora II i III : wysokość 5,04 m, długość 44,00 m, szerokość 8,00 m

W zakres robót budowlanych wchodzi wykonanie: konstrukcji głównej z profili stalowych, konstrukcji zadaszenia krokwiami z profili stalowych, pokrycia dachu jednospadowego o spadku 7% z płyt poliwęglanowych komorowych, montowanych do konstrukcji stalowej za pomocą uszczelek i listew dociskowych, aluminiowych, zabezpieczenia wszystkich elementów konstrukcji poprzez cynkowanie i malowanie farbami antykorozyjnymi, montaż dwóch lamp solarnych ulicznych.

 

Umowa na realizację projektu została podpisana 26 października 2017 r.

Całkowita wartość projektu 300.000,00 zł

Dofinansowanie 190.890,00 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2018 r.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń