Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Konsultacje społeczne

Projekt uchwały 1

Projekt uchwały 2

Zarzadzenie_50.209.2017

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń