Edukacja


Skoczów stawia na edukację ekonomiczną!
5 października 2017

         „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego” – tak brzmi temat Porozumienia o partnerstwie i współpracy, który gmina Skoczów podpisała ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

         Samorządy terytorialne odgrywają szczególną rolę w zakresie edukacji, a sektor bankowy – w strukturze gospodarczej i ekonomicznej Polski. To stało się podstawą Porozumienia, stanowiącego początek wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

         Celem Porozumienia jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie: ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów oraz seniorów i realizowanych w ramach projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” prowadzonego przez WIB.

         Edukacja ekonomiczna, cyberbezpieczeństwo i gospodarka elektroniczna jest niezbędnym elementem przygotowania i kreowania odpowiedniego i świadomego społeczeństwa do życia we współczesnym świecie. Dzięki takiej wiedzy jest ono w stanie zrozumieć zachodzące w świecie procesy oraz podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, istotne nie tylko z punktu widzenia całego społeczeństwa, ale również z punktu widzenia jednostki.

         Dlatego też – w ramach porozumienia – przygotowane i zrealizowane zostaną lekcje w zakresie edukacji ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, szkół wyższych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym opracowania materiałów oraz zapewnienia wykładowców do realizacji lekcji.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń