Z pracy RM - sierpień 2017


Szanowni Państwo,

sierpniowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Na konieclipca 2017 roku Gmina Skoczów złożyła wnioski na dofinansowanie na 19 zadań, których łączna wartość wynosi ponad 28 mln zł. W większości zadań zakończono już procedury konkursowe i będzie można rozpocząć realizację inwestycji. Do największych należy długo wyczekiwana modernizacja oświetlenia ulicznego (na kwotę około 6 mln zł) oraz remont przedszkola w Pierśćcu (całkowita wartość zadania to 3,8 mln zł). W przypadku przedszkola zakończono już procedurę przetargową i wkrótce ruszą prace. Również spółka SKO-EKO realizuje 2 zadania: modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji na łączną kwotę 28,5 mln zł.

            W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont ulicy Kowali w Kowalach. Wartość pomocy to kwota 191 tys. zł i stanowi ona 50% całości kosztów remontu odcinka drogi o długości 1 km.

            Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skoczów do współpracy z GDDKiA w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”. Uchwała upoważnia Burmistrza do rozpoczęcia drogi do rozwiązania problemu korków w naszym miasteczku. Droga zapewne będzie długa i na pewno nie będzie usłana różami, ale jak to mówili Rzymianie: kropla drąży skałę. W tym miejscu chciałbym tylko krótko wyjaśnić, że pod tytułem uchwały kryje się pomysł budowy estakady na kierunku Katowice-Wisła (nad obecnym skrzyżowaniem). Z pewnością w miarę rozwoju sytuacji Burmistrz Skoczowa będzie informował mieszkańców o szczegółach.

            Stałym punktem każdej sesji jest przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów. Do najważniejszych zaliczyć należy dotację otrzymaną z budżetu państwa na odbudowę ul. Wzgórze w wysokości 632 tys. zł oraz wprowadzenie nowego zadania: wykonanie dokumentacji technicznej w/w estakady (szacunkowy koszt dokumentacji to około 2 mln zł).

            Radni podjęli również uchwałę o podjęciu współpracy z miastem Ostrawa z Republiki Czeskiej. Współpraca umożliwi przygotowanie wspólnych projektów i ubieganie się o środki w ramach programów współpracy transgranicznej. Warto przypomnieć, że wszystkie sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy prowadzone są obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z powyższym, zmianie uległa uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów.

            Na sierpniowej sesji gościła Wioletta Staniek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”, która zapoznała radnych z najbliższymi planami oraz największymi potrzebami. Podsumowując dyskusję można stwierdzić, że do dokończenia budowy hospicjum najbardziej potrzebne są ręce do pracy. Korzystając z okazji, chciałbym zaapelować o pomoc do wszystkich mieszkańców, którzy mogliby poświęcić swój czas i pomóc w pracach wykończeniowych (więcej informacji na stronie www.hospicjumotwartedrzwi.com). Radni przyjęli jednogłośnie wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2018 rok na dofinansowanie wyposażenia hospicjum. 

            Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd -> Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl. Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 września o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 20.03.2019

  Wernisaż w Muzeum im. Gustawa Morcinka - Śpiący

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej