Konkursy


Rusza II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
1 września 2017

Rusza II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, której organizatorem są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Zgłoszenia uczniów do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

W konkursie (w etapie ogólnopolskim) przewidziano nagrody pieniężne w kwocie:
1. miejsce I – 1444 zł, tj. 1300 zł + 144 zł podatku dochodowego;
2. miejsce II – 889 zł, tj. 800 zł + 89 zł podatku dochodowego;
3. miejsce III – 600 zł.

Nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł.

Zgłoszenia uczniów do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub jego zastępca, przesyłając:
1) skan podpisanego przez siebie zgłoszenia,
2) skany dokumentów o których mowa w punkcie 6 i 7 regulaminu,
3) skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu) do właściwej ze względu na siedzibę szkoły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwanej dalej „Delegaturą”, na jej adres e-mail (właściwość Delegatur, adresy i adresy e-mail określa załącznik nr 3 do regulaminu), w terminie do 17 października 2017r.

Zapraszamy do udziału. Poniżej znajdują się wszystki potrzebne dokumenty.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń