Szkolenia


Urząd Miejski w Skoczowie zaprasza na szkolenie dot.: rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (opublikowanego 19 sierpnia 2016 r., Dz. U. poz. 1300).

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Szkolenie odbędzie się 23 września br. (sobota) w godz. 10.00-16.00

Rynek 1, sala sesyjna Urzędu Miejskiego, parter. 

Zapraszamy po dwie osoby z organizacji pozarządowych działających w Gminie Skoczów lub na rzecz jej mieszkańców (w tym stowarzyszenia zwykłe, które działają zgodnie z nowelizacją ustawy i tym samym mogą ubiegać się o środki publiczne). 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu do dnia 20 września br. (środa) na adres agata.tomica@um.skoczow.pl (wraz z podaniem nazwy organizacji, nazwisk osób, które wezmą udział oraz adresu mailowego do kontaktu). Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń