Z pracy RM - czerwiec 2017


Szanowni Państwo,

Czerwcowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Skoczów. Straż Miejska w 2016 roku interweniowała 759 razy. Interwencje dotyczyły głownie bezpańskich i padłych zwierząt, wykroczeń drogowych, spalania odpadów, zaśmiecania oraz zakłócania ładu publicznego przez osoby nietrzeźwe. Nałożono 198 mandatów i skierowano 23 wnioskido sądu.  Straż Miejska prowadziła również programy edukacyjno-informacyjne.

Natomiast z informacji przekazanej przez Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie wynika, że funkcjonariusze przyjęli ponad 3700 zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju zdarzeń. Niestety, do niechlubnych rekordzistów zgłoszeń wymagających interwencji policji należą ulice G. Morcinka, Górny Bór oraz Górecka. Na terenie naszej gminy miało miejsce ponad 100 kradzieży, 10 rozbojów, 20 przypadków zniszczenia mienia oraz 25 zdarzeń, w wyniku których doszło do uszczerbku na zdrowiu.

W 2016 roku zarejestrowano 26 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby i rannych zostało 30 osób. Doszło również do 256 kolizji drogowych.

W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Środki zostały zabezpieczone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Kiczyc jest przyjęcie bardzo długo wyczekiwanej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa. Uchwalony plan otwiera drzwi do jeszcze szybszego rozwoju sołectwa oraz umożliwia rozpoczęcie realizacji zaplanowanych przez mieszkańców inwestycji.

Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Absolutorium jest najważniejszym głosowaniem dla burmistrza, ponieważ jest potwierdzeniem, że prawidłowo zrealizował budżet gminy oraz jest wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego i udanego wypoczynku wakacyjnego.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.12.2018

  „Emanuel Grim – portret poety” – prelekcja Haliny Szotek

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.12.2018

  Skoczowskie Kolędowanie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.12.2018

  PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – FINISAŻ fotograficznej wystawy ...

  Więcej informacji Przejdź dalej