Małgorzata Hussarek 2017


Małgorzata Hussarek – Zasłużona dla Wilamowic 2017

Urodzona w 1962 r., mieszkanka Wilamowic. Sprawując przez wiele lat funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowicach, doprowadziła do znacznej aktywizacji koła, między innymi poprzez organizację wielu przedsięwzięć dla mieszkańców sołectwa – festynów i wycieczek dla dzieci i dorosłych. Prowadzi duże gospodarstwo rolne, jednak pomimo licznych obowiązków zawsze znajduje czas na zorganizowanie stoisk na najważniejszych gminnych imprezach, serwujących słynne placki wilamowickie. Bezinteresownie pomaga przy innych przedsięwzięciach, m.in. pożyczając swój sprzęt gastronomiczny na festyny strażackie, maszynowy do prac porządkowych wokół remizy czy też angażując się kulinarnie na spotkaniach seniorów. Mimo przeciwności losu swoją osobowością i działaniami zaskarbia sobie sympatię oraz szacunek mieszkańców sołectwa.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń