Stefania Kewesz 2017


Stefania Kewesz – Zasłużona dla Pierśćca 2017

Urodzona w 1957 r., mieszkanka Skoczowa. Wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierśćcu. Całą swoją pracę zawodową i działalność społeczną związała z Pierśćcem. W czasie swojej 37-letniej kariery zainicjowała i sfinalizowała wiele działań wykraczających poza jej obowiązki służbowe. Szkoła pod jej kierownictwem stała się nie tylko placówką dydaktyczno-wychowawczą na wysokim poziomie, ale również placówką kulturalno-sportową, organizującą w dni wolne od pracy wiele cyklicznych imprez dla mieszkańców. Aktywnie działała w radzie rodziców na rzecz modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, doprowadziła także do budowy boiska sportowego i zastępczej sali gimnastycznej, stwarzając tym samym podstawowe warunki do prawidłowego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Powołała Stowarzyszenie Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, którego działalność zaowocowała powstaniem placówki oświatowej na miarę XXI wieku. Stworzyła miejsce dla Szkolnej Izby Regionalnej. Koncepcję pracy szkoły oparła na idei regionalizmu, starając się ocalić od zapomnienia bogate dziedzictwo kulturalne Śląska Cieszyńskiego. Jest m.in. inicjatorką założenia Szkolnego Zespołu Regionalnego. Przekazuje wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, wygłaszając społecznie referaty na konferencjach naukowych i podczas warsztatów ze studentami. Jest autorką książki „Regionalizm w pracy dydaktyczno-wychowawczej SP w Pierśćcu”. Za swoją działalność została nagrodzona m.in. Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej