Cecylia Bronowska 2017


Cecylia Bronowska – Zasłużona dla Ochab 2017

Urodzona w 1947 r., mieszkanka Ochab. Z zawodu pielęgniarka, pracuje w Ośrodku Zdrowia w Ochabach Małych, pełniąc jednocześnie funkcję pielęgniarki środowiskowej. Od kilkudziesięciu lat jej zaangażowanie w niesienie pomocy chorym i potrzebującym jest nadzwyczajne i zdecydowanie wykracza poza obowiązki zawodowe. Zawsze gotowa jest bezinteresownie wspierać osoby pokrzywdzone przez los. Swoim ciepłem i humorem dzieli się z innymi, co pomaga im stawić czoła chorobom, nieszczęściom i problemom. Jest znana i bliska niemal wszystkim mieszkańcom Ochab, którzy często stawiają ją jako wzór godny naśladowania. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń