Julia Mendrek 2017


Julia Mendrek – Zasłużona dla Kowali 2017

Urodzona w 1952 r., mieszkanka Kowali. Dała się poznać jako działaczka społeczna, aktywnie angażująca się w prace na rzecz sołectwa, w szczególności przy organizacji imprez wiejskich. Jest osobą zawsze chętnie pomagającą innym. Z zawodu kucharka, od 1978 roku udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich w Kowalach. Od 2012 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej KGW. Jej wiedza i umiejętności kulinarne są nieoceniane podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych przez sołectwo. Ściśle współpracuje także z sołtysem, radą sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowalach.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń