Anna Palarczyk 2017


Anna Palarczyk – Zasłużona dla Kiczyc 2017

Urodzona w 1948 r., mieszkanka Kiczyc, wieloletnia członkini rady sołeckiej, pełniąca przez 24 lata funkcję sekretarza. Nauczyciel z zawodu i pedagog z zamiłowania, długoletnia dyrektor przedszkola w Kiczycach. Aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Kiczycach od roku 1975. Jej zaangażowanie w sprawy wsi jest widoczne szczególnie we współpracy ze szkołą, przedszkolem oraz radą sołecką. Od 26 lat przygotowuje dzieci i młodzież szkolną na występy podczas dożynek wiejskich i gminnych. Kontynuatorka zwyczajów ludowych i propagatorka szerzenia gwary. Emerytura nie zwolniła jej z chęci edukowania młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, czego efektem jest odnajdywanie i renowacja tradycyjnych strojów cieszyńskich oraz przekazywanie ich na rzecz szkoły. Czynna uczestniczka i współorganizatorka Dni Seniora oraz wszystkich imprez organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i radę sołecką. Prowadząca jubileuszowe obchody 700-lecia wsi Kiczyce, pomysłodawca programu Biesiady KGW Gminy Skoczów. W 2009 r. wyróżniona listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Skoczowa za zasługi dla Kiczyc. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń