Helena Nowak 2017


Helena Nowak – Zasłużona dla Harbutowic 2017

Urodzona w 1939 r., mieszkanka Harbutowic, inicjatorka wielu akcji i przedsięwzięć, integrujących ze sobą lokalną społeczność. Jej zaangażowanie w sprawy wsi przejawia się nie tylko 16-letnią działalnością w radzie sołeckiej. W latach 1990-2004 była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Harbutowicach. Organizowała konkursy ogródków działkowych, dzięki którym wypiękniały Harbutowice. Zachęcała do wyjazdów na wystawy ogrodnicze, które inspirowały do zmian w przydomowych ogrodach. Do dziś owocują drzewa i krzewy sprowadzane w tym czasie przez Koło Gospodyń Wiejskich. Na trwałe w pamięci sołectwa zapisały się imprezy takie jak słynne Bale Chłopa. Umocniła tradycję kulinarną pieczenia kołoczy na Dni Skoczowa. Jej działalność społeczna w KGW jest wzorem do naśladowania dla jej następców, którzy mogą kontynuować dalszą działalność, opierając się na 67-letniej tradycji KGW w Harbutowicach.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń