4-10.03.2017: Konsultacje projektu uchwały dotyczącej dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła


W dniach od 4 do 10 marca 2017 trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów. 

Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła polegajacych na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła zabudowanego w sposób trwały w budynku mieszkalnym.

Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym w formie elektronicznej na adres um@um.skoczow.pl lub papierowej w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pok. 2.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń