Kierunki rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczów


W związku z prowadzoną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów przedstawiamy mapę obrazującą dalsze kierunki rozbudowy tej sieci w poszczególnych sołectwach Naszej Gminy.

Na mapie zaznaczono tereny z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz tereny, na których planowana jest dalsza rozbudowa z podziałem na:

  • obszary objęte Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021,
  • obszary do skanalizowania w okresie późniejszym.

Aktualnie stopień skanalizowania Gminy Skoczów wynosi około 70%.

Kanalizację sanitarną w Gminie Skoczów buduje i utrzymuje Miejska Spółka „SKO-EKO” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Olszyna 10 w Skoczowie. Więcej informacji w sprawie kanalizacji sanitarnej na stronie internetowej: www.sko-eko.skoczow.pl.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń