Konsultacje społeczne inwestycji pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Skoczów”


9 grudnia 2016 r. rozpoczną się konsultacje społeczne inwestycji pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Skoczów”. Konsultacje prowadzone będą w formie elektronicznej i papierowej przy pomocy formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.skoczow.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Konsultacje trwać będą do 19 grudnia 2016 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skoczów polegać będzie na wymianie starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych. W miejsce tych opraw zamontowane zostaną energooszczędne oprawy uliczne typu LED. Ponadto w ramach modernizacji zostanie zainstalowany system sterowania oświetleniem, który umożliwi zarządzanie wymienionymi oprawami oświetlenia ulicznego, monitoring stanu ich pracy oraz generowanie raportów.

Gmina Skoczów będzie ubiegała się o dofinansowanie dla niniejszego projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Południowego.

W załączeniu mapka orientacyjna, która pokazuje obszary w gminie gdzie planuje się przedmiotową modernizację.  

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń