Komisje Rady Miejskiej


Komisja Rewizyjna

Zakres działania:

Kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

 • legalności
 • gospodarności
 • rzetelności
 • celowości
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.


skład: 5 radnych
Przewodniczący(a) komisji   Baranowski Zdzisław
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Brodniewicz Maria
   Białoń Fryderyk
   Romańska Halina
   Wątroba Sebastian

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 24.01.2018

  Konkurs: Powietrze bez śmieci!

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 22.02.2018

  Wystawa prac graficznych studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „O kobiecie”

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.02.2018

  Przedstawienie warsztatów teatralnych MCK: „Był sobie człowiek”

  Więcej informacji Przejdź dalej