Komisje Rady Miejskiej


Komisja Kultury i Oświaty

Zakres działania:

Opiniowanie projektów uchwał, ich założeń, wniosków oraz analiza materiałów związanych głównie z problematyką dotyczącą:

  • promocji gminy
  • kultury i działalności instytucji kulturalnych
  • funkcjonowania gimnazjów i szkół podstawowych w gminie
  • funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy
  • funkcjonowania Żłobka Dziennego
  • działalności świetlic środowiskowych
  • i innych wynikających z bieżących potrzeb gminy.

Brak członków komisji.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń