Komisje Rady Miejskiej


Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres działania:

Opiniowanie projektów uchwał, ich założeń, wniosków oraz analiza materiałów związanych głównie z problematyką dotyczącą:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • dróg, komunikacji i środków łączności
 • budownictwa i inwestycji gminnych
 • gospodarki mieniem komunalnym, zbywania i nabywania nieruchomości gminnych
 • ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów stałych
 • gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami
 • ochrony terenów rolnych i leśnych
 • i innych wynikających z bieżących potrzeb gminy.
Brak członków komisji.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń