Komisje Rady Miejskiej


Komisja Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji

Zakres działania:

Opiniowanie projektów uchwał, ich założeń, wniosków oraz analiza materiałów związanych głównie z problematyką dotyczącą:

  • projektów budżetu, projektów zmian w budżecie oraz sprawozdań z wykonania budżetu
  • podatków i opłat lokalnych
  • kredytów, pożyczek i emisji obligacji
  • programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym dotacji dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego
  • finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej
  • członkostwa gminy w związkach gminnych, stowarzyszeniach i spółkach
  • i innych wynikających z bieżących potrzeb gminy


Brak członków komisji.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń