Komisje Rady Miejskiej


Komisja Rewizyjna

Zakres działania:

Kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

  • legalności
  • gospodarności
  • rzetelności
  • celowości
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.


skład: 5 radnych
Przewodniczący(a) komisji   Baranowski Zdzisław
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Sobik Maria
   Brodniewicz Maria
   Malik Jerzy
   Pomper Franciszek

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń